Nový systém přijímaček na střední školy

Dlouhodobě se hovoří o tom, že žáci devátých tříd nejsou plně vyzrálí k tomu, aby se jednoznačně rozhodli o svém budoucím povolání. Nicméně toto je pouze tvrzení a nemění to na faktu, že stejně musejí v tomto období nastoupit na některou ze středních škol. Od tohoto školního roku 2017/2018 je navíc připraven nový systém přijímaček na studijní obory ukončené maturitou a to formou státních přijímacích zkoušek. Kromě státních maturit tak budou nyní i státní přijímací zkoušky. Týkají se však pouze oborů ukončených maturitní zkouškou, nikoliv oborů učebních.
učení matematiky
Co mohou žáci a jejich rodiče očekávat?
Do prvního března tohoto roku mohou rodiče, jakožto zákonní zástupci svých dětí, podat až dvě přihlášky na střední školy.
Poté se bude konat v konkrétních termínech, stanovených vyhláškou, první kolo přijímacího řízení, a to následovně:
Dne 12. dubna 2018 pro čtyřleté studijní obory, včetně nástavbového studia a dne 13. dubna 2018 pro zájemce o studium na šestiletých a osmiletých gymnáziích.
Druhý termín pak proběhne 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia a 17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny dva a to na 10. a 11. května 2018 pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první nebo druhý termín.
kniha děvče srdce
Jak tedy bude státní přijímací zkouška probíhat?
Školy budou mít pro své uchazeče k dispozici dvoje státní testy v papírové podobě a to z matematiky a českého jazyka a literatury.
Test z matematiky bude obsahovat uzavřené i otevřené úlohy. U otevřených úloh je potřeba správně vypočítat nebo vyřešit zadání. Na tento test mají žáci 70 minutový časový limit.
Test z českého jazyka a literatury bude trvat 60 minut a také bude obsahovat úlohy jak otevřené, tak i uzavřené.
Hodnocení testu není však jediným kritériem pro přijetí. Ředitel školy si může stanovit ještě další podmínky a vše se následně vyhodnotí.
Po obdržení rozhodnutí o přijetí je pak nutné, stejně jako doposud, zaslat na vybranou školu takzvaný zápisový lístek, kterým se potvrdí, že žák skutečně ke studiu nastoupí.