ZOO – (ne)logická zahrada

Díky takovým zařízením můžeme i v našich přírodních podmínkách vidět třeba slona, tygra nebo ledního medvěda. Hodně druhů zvířat by již zcela vymizelo z naší planety, kdyby nebylo ZOO. Pravděpodobně už jste slyšeli o Zoologických zahradách, díky kterým bylo zachráněno nespočet živočišných, někdy též rostlinných druhů. Tak kde je tedy problém, ptáte se?
opice za sklem
Proč jsou ZOO potřeba
Nejdříve se pojďme podívat na to, proč je vlastně zapotřebí držet zvířata v kleci, aby nevymírala. Ano, hádáte správně, příčinou tohoto problému je opět člověk. Ten stejný člověk, kvůli kterému se děje vymírání rostlin a zvířat po celé planetě Zemi, tvrdí, že bez něj by tyto druhy zanikly. Ať už je to z důvodu kácení pralesů, na kterém se (byť třeba nepřímo) podílíme my všichni nebo kvůli lovu, či kvůli nadbytečným skleníkovým plynům.
Daří se záchrana druhu vždy?
Asi tak často, jako člověk slyší to, že tento druh žije již jen v zajetí, slyšíme i to, že se zvířata nechtějí v Zoologických zahradách rozmnožovat. Ne vždy se tedy daří tato „záchrana“. Důvodů pro toto odmítání přirozených pudů může být více. Příčinou může stres z věznění, nedostatek podnětů, nedostatek klidu a soukromí, málo životního prostoru aj. Je tedy logické tyto zahrady zřizovat?
medvěd grizzly
Klady a zápory
Jako pozitivní můžete vnímat to, že zde opravdu uvidíte zvířata, která byste bez nutnosti cestování viděli jen na obrázcích či videích nebo jako makety. Děti se mnou učit o ochraně živočichů a jejich životě s větším nadšením, protože je vidí na živo. Zoologické zahrady také šíří osvětu v ochraně rostlin a zvířat mezi širokou veřejnost a v neposlední řadě se jedná o jakousi genovou banku – slouží k zachování biologické rozmanitosti. Alespoň tak zní propaganda.
Zápory bohužel převládají. I když pomineme již zmíněnou neochotu zvířat k páření, pořád tu zůstává jejich držení v kleci nebo jiném uzavřeném prostoru, což nepřispívá jejich fyzické kondici ani psychické pohodě. Zvířata zde trpí stejnými druhy stereotypního chování jako zločinci ve vězeních. Vězni se upínají např. k dělání kliků a všeobecně posilování. U zvířat se vyskytuje například kývání hlavou ze strany na stranu, chození nebo plavání ve stále se opakujících kruzích nebo i apatie kvůli depresím, kterými zvířata trpí. Je to z důvodu nedostatku prostoru. Ačkoliv existují jisté směrnice na to, kolik má mít které zvíře místa pro život,
Jak tedy řešit tyto nedostatky, které ZOO mají? Vůbec je nepodporovat. Raději podpořit nějakou specializovanou organizaci na záchranu jednotlivých druhů, ze kterých se často opravdu zvířata do přírody vracejí. Nebo nějakou záchrannou stanici. Děti se mohou učit z videí a interaktivních her nebo prostě udělejte rodinnou dovolenou do Afriky. Tak totiž získají i lepší přehled o tom, jak zvířata skutečně žijí ve volné přírodě.