K čemu je vám dobré tepelné čerpadlo


O existenci tepelných čerpadel již slyšeli mnozí z vás, ale ne každý si dovede pod tímto pojmem představit zařízení tak, jak opravdu funguje. V první řadě bychom měli objasnit, že jde o několik typů systémů, z nichž nejznámější jsou tzv. čerpadla vzduch – vzduch. Dále známe čerpadla vzduch – voda, odvětrávaný vzduch – voda a také země – voda, případně země – voda s geotermálním vrtem. Každé zařízení pracuje s odlišnými typy médií a tím se také liší jejich základní vlastnosti.

tepelné čerpadlo před domem

Budeme-li se nyní bavit o systémech vzduch – vzduch, jaké jsou vlastně jejich hlavní výhody, a jaké jsou naopak jejich stinné stránky?

Pořizovací náklady – toto je jednoznačně nejpodstatnější mínus celého zařízení, protože rozhodně není zadarmo, pořizovací náklady se pohybují v závislosti na výkonu systému v řádu desítek až stovek tisíc korun. Pořizovací náklady musíte zahrnout spolu s provozními náklady do celkové investice a odečíst od nich životnost celého zařízení.

tepelné čerpadlo

Provozní náklady – o těch bychom se měli zmínit v pozitivním slova smyslu, protože toto je jeden z hlavních důvodů, proč si vůbec lidé čerpadla v Olomouci pořizují. Uvádí se, že jde o úsporu nákladů ve srovnání s vytápěním plynovým kotlem či elektrokotlem až šedesátiprocentní. Jinými slovy, tepelná čerpadla dopraví do obytných prostor zhruba tři čtvrtiny tepla z venkovního prostředí, a pouhá čtvrtina připadá pro ohřev z elektrické rozvodné sítě.

Cena elektřiny a zemního plynu na trhu – dalším plus je úspora financí ve srovnání s vytápěním plynem či elektrokotlem nebo dokonce přímotopy v horizontu vývoje současných cen energií na trhu. Očekává se, že dodavatelé energií nebudou poskytovat ceny těchto komodit nižší, než jaké byly před rokem 2019, spíše musíme počítat s růstem cen, nežli s jejich pády, což opět nahrává úsporným formám využívání energií k vytápění, kam nepochybně tepelná čerpadla patří.